سبد خرید - 0 تومان

قیمت گاوصندوق

درب های ایمن و تخصصی

درب خزانه 180 6,223,137 تومان6,971,967 تومان
درب خزانه 200 7,643,341 تومان8,392,182 تومان
درب خزانه 230 8,676,225 تومان9,425,066 تومان
درب فرار 50EDR 4,131,536 تومان4,880,376 تومان
درب ضد انفجار
درب اتاق سرور
درب ضد حریق
درب هوابند تمام استیل
درب استیل پلاست بادبزنی

درب های ضد سرقت آپارتمانی

درب ضدسرقت آپارتمانی دولوکس سری WW
درب ضدسرقت آپارتمانی دولوکس سری MP و MW
درب ضد سرقت آپارتمانی سری معمولی

صندوق ویترینی آسانسوری

گاوصندوق ویترینی (آسانسوری) جواهرفروشی

فایل کشویی

فایل کشویی 300FR 2,295,867 تومان2,559,102 تومان
فایل کشویی نسوز 300FNRR 3,788,295 تومان
فایل کشویی 600FR 3,742,515 تومان4,005,750 تومان
فایل کشویی نسوز 600FNRR 5,150,250 تومان

کمد بایگانی

کمد بایگانی نسوز 1500NR 3,910,920 تومان4,136,550 تومان
کمد بایگانی نسوز 2000BNR 4,888,650 تومان
کمد بایگانی 2000BR 3,409,520 تومان

گاو صندوق البرز کاوه

گاو صندوق البرز 40 329,725 تومان528,759 تومان
گاو صندوق البرز 50 557,535 تومان797,335 تومان
گاو صندوق البرز 70 845,295 تومان1,085,095 تومان
گاو صندوق البرز 60 660,649 تومان900,449 تومان
گاو صندوق البرز 80 1,190,508 تومان1,437,502 تومان
گاو صندوق دوطبقه البرز 90D 887,260 تومان1,031,140 تومان

گاو صندوق دیواری

درب خزانه دیواری 75 381,282 تومان580,316 تومان
درب خزانه دیواری 150 472,079 تومان716,675 تومان
درب خزانه دیواری 250 527,102 تومان771,698 تومان
درب خزانه دیواری 550 927,023 تومان1,024,861 تومان
درب خزانه دیواری 350 608,143 تومان852,412 تومان

گاو صندوق سبک

گاوصندوق سبک 75 362,697 تومان520,965 تومان
گاوصندوق سبک 150 613,288 تومان894,609 تومان
گاوصندوق سبک 250 741,245 تومان1,010,301 تومان
گاوصندوق سبک 350 948,421 تومان1,217,476 تومان
گاوصندوق سبک 550 1,444,645 تومان1,554,719 تومان
گاوصندوق دوطبقه 250D 1,156,939 تومان1,264,561 تومان
گاو صندوق دوطبقه 350D 1,497,287 تومان15,591,796 تومان
گاوصندوق سبک 450 1,751,463 تومان1,861,531 تومان
گاو صندوق سبک 750 2,203,798 تومان2,317,103 تومان
گاو صندوق سبک 300 1,423,093 تومان1,528,605 تومان
گاوصندوق دوطبقه 750D 2,253,364 تومان2,366,670 تومان
گاوصندوق دوطبقه 550D 1,798,236 تومان1,908,304 تومان

گاو صندوق سدید

گاو صندوق سدید 420 608,797 تومان825,206 تومان
گاو صندوق سدید 520 846,058 تومان950,349 تومان
گاو صندوق سدید 620 941,225 تومان1,045,517 تومان
گاو صندوق سدید 820 1,194,138 تومان1,298,429 تومان
گاو صندوق سدید 920 1,311,466 تومان1,415,757 تومان
گاو صندوق سدید 1020 1,406,623 تومان1,510,914 تومان
گاو صندوق سدید 720 1,160,000 تومان1,236,300 تومان

گاو صندوق سنگین

گاو صندوق ضد سرقت 500S جدید 3,381,180 تومان4,076,600 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 550S 3,381,180 تومان4,076,600 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 750S 4,340,380 تومان5,035,800 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1000S 4,460,280 تومان5,155,700 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1500S 5,179,680 تومان5,875,100 تومان
گاو صندوق ضد سرقت زیر ویترینی 1000BS 4,736,050 تومان5,431,470 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 2000S 5,539,380 تومان6,234,800 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1400BS 7,064,028 تومان7,780,311 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 2000BS 8,776,680 تومان9,472,100 تومان

گاوصندوق اسلحه

گاو صندوق اسلحه 1500NR 3,910,920 تومان4,136,550 تومان
گاو صندوق اسلحه 1100R 2,557,467 تومان2,977,117 تومان
گاو صندوق اسلحه 750G

گاوصندوق کاوه

گاو صندوق البرز 40 329,725 تومان528,759 تومان
گاو صندوق البرز 50 557,535 تومان797,335 تومان
گاو صندوق البرز 70 845,295 تومان1,085,095 تومان
گاو صندوق البرز 60 660,649 تومان900,449 تومان
گاو صندوق البرز 80 1,190,508 تومان1,437,502 تومان
گاو صندوق دوطبقه البرز 90D 887,260 تومان1,031,140 تومان
گاوصندوق سبک 75 362,697 تومان520,965 تومان
گاوصندوق سبک 150 613,288 تومان894,609 تومان
گاوصندوق سبک 250 741,245 تومان1,010,301 تومان
گاوصندوق سبک 350 948,421 تومان1,217,476 تومان
گاوصندوق سبک 550 1,444,645 تومان1,554,719 تومان
گاوصندوق دوطبقه 250D 1,156,939 تومان1,264,561 تومان
گاو صندوق دوطبقه 350D 1,497,287 تومان15,591,796 تومان
گاوصندوق سبک 450 1,751,463 تومان1,861,531 تومان
گاو صندوق سبک 750 2,203,798 تومان2,317,103 تومان
گاو صندوق سدید 420 608,797 تومان825,206 تومان
گاو صندوق سدید 520 846,058 تومان950,349 تومان
گاو صندوق سدید 620 941,225 تومان1,045,517 تومان
گاو صندوق سدید 820 1,194,138 تومان1,298,429 تومان
گاو صندوق سدید 920 1,311,466 تومان1,415,757 تومان
گاو صندوق سدید 1020 1,406,623 تومان1,510,914 تومان
گاو صندوق سدید 720 1,160,000 تومان1,236,300 تومان
گاو صندوق سبک 300 1,423,093 تومان1,528,605 تومان
گاوصندوق دوطبقه 750D 2,253,364 تومان2,366,670 تومان
گاوصندوق دوطبقه 550D 1,798,236 تومان1,908,304 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 500S جدید 3,381,180 تومان4,076,600 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 550S 3,381,180 تومان4,076,600 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 750S 4,340,380 تومان5,035,800 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1000S 4,460,280 تومان5,155,700 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1500S 5,179,680 تومان5,875,100 تومان
گاو صندوق ضد سرقت زیر ویترینی 1000BS 4,736,050 تومان5,431,470 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 2000S 5,539,380 تومان6,234,800 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1400BS 7,064,028 تومان7,780,311 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 2000BS 8,776,680 تومان9,472,100 تومان
درب خزانه دیواری 75 381,282 تومان580,316 تومان
درب خزانه دیواری 150 472,079 تومان716,675 تومان
درب خزانه دیواری 250 527,102 تومان771,698 تومان
درب خزانه دیواری 550 927,023 تومان1,024,861 تومان
درب خزانه دیواری 350 608,143 تومان852,412 تومان

قیمت گاوصندوق

لیست قیمت انواع مدل های گاوصندوق به تفکیک مدل و مشخصات قفل های قابل نصب:

ارسال گاوصندوق به تمام نقاط تهران و شهرستان ها